begroting Diakonie 2021

Begroting 2021 Diakonie 
Het College van Diakenen heeft de begroting 2021 opgesteld. Onderstaand vindt u een verkorte weergave hiervan, met een korte toelichting. Mocht u de uitgebreide begroting in willen zien kunt u contact opnemen met de penningmeester M. Verheul-Burger. De begroting 2021 laat een klein negatief resultaat zien, waarmee de liquiditeiten en vermogen van de Diakonie zullen afnemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 minder collecten ten gunste van de Diakonie zijn bestemd. De vaste kosten blijven in lijn of stijgen licht. Gezien het positieve vermogen en de huidige situatie rondom Covid-19, waarbij aandacht voor de medemens heel hard nodig is, maken we de keuze om niet minder uit te geven aan de acties en activiteiten en wordt daarmee een beperkt negatief resultaat verwacht. 

 
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

31 jan 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk