Collecte

In de maanden april en mei hebben we 1 collecte gedaan voor de Voedselbank de Bilt. Het totale bedrag dat we hebben kunnen overmaken naar de Voedselbank De Bilt is € 1.983.
De komende maand willen we graag 2 collectes bij u onder de aandachtbrengen: collecte ten behoeve van kerk en collecte ten behoeve van noodhulp corona van kerk in actie. 

Maak uw gift over naar:
Collecte voor de kerk: NL08 INGB 0000 102 502 ovv “Collecte t.b.v. kerk”
Collecte voor de diaconie - Noodhulp corona: NL24 INGB 0000 351019 ovv “Corona”

terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

31 jan 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk