Nieuwsbrief (tijdens corona-tijd) van 31 mei

Vieringen op het internet

Het beste kun je het internetadres intypen dat op de paasgroet staat: https://tinyurl.com/t2sk5y9

Voor de kinderen
We zijn ook (sinds vorige week) begonnen met een (aparte) rubriek voor de kinderen van de kindernevendienst. De link is wel dezelfde als die van de kerkdienst: https://tinyurl.com/t2sk5y9 

Komt nu met zang..... (Liedboek 33 en 865)
Nu de kerk nog steeds gesloten is op zondag zijn we blij met de digitale dienst. We zien elkaar niet maar weten dat we samen kijken en luisteren naar het orgelspel, het gesproken woord en het zingen. Tot nu toe waren er om de andere week steeds 3 zangers, maar dat gaat veranderen op veler verzoek. Op Pinksteren en daarna wordt er in elke dienst gezongen. Dat betekent wel dat er meer zangers nodig zijn om vorm te geven aan het idee: we doen het samen, dit is op het ogenblik de gemeentezang, een dienst zonder zingen is niet compleet. Daarom deze herhaalde oproep: Doe je mee? Geef je op, we hebben je nodig. Het kost niet heel veel tijd en een geoefend koorlid hoef je niet te zijn. Wilt u ook een keer meezingen? U kunt zich opgeven bij meezingen@pknmaartensdijk.nl


Digitaal voorbedenboek
Er wordt nog niet of nauwelijks gebruik gemaakt van het digitaal voorbedenboek. Daarom Ik wil (jo)u nog eens opmerkzaam maken op ons digitale voorbedenboek. U kunt elke week via de mail doorgeven voor wie of voor wat u voorbeden wilt aanvragen. Graag opsturen vóór donderdagmiddag 16.00 uur aan: rene@pknmaartensdijk.nl
 

Zicht op zondagse kerkdiensten
Het lijkt erop, dat we binnenkort op zondag weer bij elkaar mogen komen. Voor die tijd moet er nog wel het een en ander geregeld worden. Er moeten door de kerkenraad (en anderen) verplichte protocollen opgesteld worden. (hoe we de hygiene waarborgen -hoe we de anderhalve meter waarborgen, etc.) We gaan daar in de maand juni mee aan de slag. Dat betekent ook, dat we voorlopig afzien van de mogelijkheid om in juni al met 30 mensen bij elkaar te komen. We concentreren ons voorlopig op zondag 5 juli als moment waarop we weer samenkomen op zondag.


Meeleven
Onder het mom van beter laat dan nooit, bedacht ik me dat het aardig zou zijn om de mensen die in de verpleeg- en verzorghuizen wonen en geen bezoek mogen ontvangen, een kaartje te sturen. Maar misschien had u het al gedaan!?!
 
Contact
Er wordt deze tijd veel gebeld, geappt, gemaild, etc. Op die manier kun je gelukkig nog wel contact met elkaar houden. De predikant en de kerkelijk ouderenwerker doen daar hard aan mee. Maar u kunt -als u wilt- ook zelf contact met de predikant en de kerkelijk werker opnemen. Ds. René Alkema is bereikbaar per telefoon: 06-12510037 (inclusief app en voicemail) of mail: rene@pknmaartensdijk.nl. Kerkelijk werker Jan Grootendorst is bereikbaar per telefoon: 0346-212904 of mail: jan@pknmaartensdijk.nl

Groet
Pas goed op jezelf! Pas goed op elkaar!

Hartelijke groet, ds. René Alkema
 
terug