PKN
Protestantse gemeente Maartensdijk - Hollandsche Rading
 
Welkom op onze website Welkom op onze website

-------------------------------------------------------------------------------

De Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de Adventkapel in Hollandsche Rading maken deel uit van de PKN Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading.

Wekelijkse erediensten
Elke zondagmorgen vinden er zowel in Maartensdijk als in Hollandsche Rading erediensten plaats. In Maartensdijk begint de bijeenkomst om 09.30 uur, in Hollandsche Rading om 11.00 uur.

Maandelijkse Ontmoetingsdiensten
In het restaurant van Dijckstate in Maartensdijk vindt elke eerste vrijdag van de maand een Ontmoetingsdienst plaats. Aanvang 19.30 uur.
----------------------------------------------------------------------------


NIEUWS


Nieuw/aangepast op de site:

25-02-2018 zondagsbrief van 25-2 geplaatst bij "Nieuwsbrief"

Slotlied gezongen in de dienst op 25 februari (lied 978)

Aan U behoort o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen koele meren,
het vaste land, de onzekere zee
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
en tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in Uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
En zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.


Diensten:

Zondag 4 maart is er om 9:30 uur een dienst in de Ontmoetingskerk

Om 11:00 uur is er een dienst in de Adventkapel.

Om 19:00 uur is er een vesper in de Adventkapel

 


Adresgegevens kerkgebouwen:
Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057

Adventkapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579

Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
 Telefoonnummer: 0346-217300

 

terug
 
 
 

Inloggen

Contact mogelijkheden
Predikant

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:

Kerkelijk werker:


Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: 


Voorzitter kerkenraad:
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290
 


Dit emailadres hoort bij deze
gemeente en deze website:
uw kunt opmerkingen mailen of vragen
stellen over de website
of erop geplaatste stukken.


Vragen en opmerkingen aan de
kerkrentmeesters kunt U richten
aan het hierboven vermelde
emailadres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.