Contact Contact

Predikant

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:
 


Kerkelijk werker

   Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: 


Voorzitter Kerkenraad
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290

Algemene informatie en Scriba


College van Kerkrentmeesters

terug