Uit de Kerkenraad (mei 2020)

UIT DE KERKENRAAD
Op 6 april heeft de kerkenraad niet vergaderd in verband met het coronavirus. Wel is er een gesprek geweest met het College van Kerkrentmeesters over het verschil van inzicht met betrekking tot de vervanging van de lampen in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk.

Onder normale omstandigheden zou de kerkenraad niet vergaderen in mei, vanwege de mei-vakantie. Maar het wordt duidelijk dat het geen optie is om het bestuur van onze gemeente zo lang te laten liggen. Bovendien is het in de ontmoetingsruimte zeker mogelijk om met tien personen te vergaderen en toch de vereiste anderhalve meter afstand te houden. Vandaar dat deze vergadering – onvoorziene omstandigheden daargelaten – door zal gaan; indien dit toch niet mogelijk is, zullen dringende punten via e-mail worden behandeld.

Namens de kerkenraad, Toon Moene (toon@moene.org)
terug