Welkom bij de kerk Welkom bij de kerk
De protestantse gemeente in Maartensdijk en Hollandsche Rading is een betrokken en open kerk, in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de Adventkapel in Hollandsche Rading. Elke zondag zijn er kerkdiensten, waar je van harte welkom bent. Hopelijk tot snel!
Afgelastingen in verband met corona-virus

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. Alle activiteiten tot en met 5 april zijn afgelast. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid, het RIVM, de GGD en de PKN.

Gedachten bij de tijd door ds. René Alkema

> 19-3-2020: Bidden als manier om nabij te zijn in deze afstandelijke tijden.

Het is vreemd, dat we -op zondag en doordeweeks- als kerkgemeenschap niet bij elkaar kunnen komen. Juist als de tijden moeilijk en onzeker zijn, zou je graag bij elkaar willen komen. Om naar elkaar te vragen (hoe gaat het met jou?), om met elkaar te bidden (God, help ons door deze tijden heen), om elkaar te bemoedigen (het ga je goed!).

 

Het bijbelverhaal dat deze week in mijn hoofd (blijft) zit(ten), is het verhaal van de tien melaatsen. Dat woord melaats wordt overigens tegenwoordig bijna niet meer gebruikt. Maar mij maakt het niet zoveel uit, hoe je het wilt noemen: melaatsheid -huidvraat -lepra. 

 

Mij gaat het vooral om de afstand die de melaatse mannen in het bijbelverhaal moeten houden tot andere gezonde mensen. Dat was zo afgesproken: melaatse mensen moeten afstand houden tot andere mensen. 

 

En vanwege dat afstand houden moet ik telkens aan dit bijbelverhaal denken. Want wij worden in deze onzekere tijden ook geacht afstand te houden van andere mensen. Misschien ben ik helemaal niet ziek -en misschien is wie ik tegenkom ook helemaal niet ziek. Maar wij behoren afstand te houden tegenover anderen.

 

We kunnen elkaar niet meer ontmoeten.

 

 

Deze week bij de bakker sloot ik -buiten- aan in een rij, waar de mensen op anderhalve meter afstand van elkaar stonden. Om elkaar vooral niet te besmetten. 

 

En de postbode kwam een pakketje afleveren, en bleef -na aangebeld te hebben- op nog grotere afstand dan die anderhalve meter staan.  

 

Het praat wat lastiger met elkaar als je bewust wat (lijfelijke) ruimte tussen elkaar schept. Ik denk dat je normaal gesproken heel vaak wat afstand houdt tot elkaar. Maar dat je dat tot nu toe nooit hinderde. 

 

 

Het bijbelverhaal blijft niet bij dat afstand houden steken. Het bijbelverhaal gaat verder.

 

Want het bijbelverhaal is uiteindelijk niet alleen een verhaal van afstand. Het is ook een verhaal van nabijheid. Als die tien melaatsen roepen tot Jezus. Of eigenlijk: als ze bidden tot Jezus: (kyrie) eleison -heer help ons. En als Jezus luistert naar die roep -dat gebed.

 

Als je lijfelijk afstand moet houden tot iemand anders, heb je altijd nog de mogelijkheid om dichtbij iemand anders te komen door te bidden. Te bidden voor hem -voor haar -voor ons allen. Te bidden om hoop -om troost -om bemoediging. 

 

Heer, help ons…

 

Bidden als manier om nabij te zijn in deze afstandelijketijden..

 

 

Ik weet het. Het bijbelverhaal gaat nog verder. Maar dat komt dan wel een keer als we weer gewoon naar de kerk kunnen gaan. Voor nu wens ik u en jou het allerbeste. Doe voorzichtig! Denk aan uw gezondheid!

 

Groet,

Ds. René Alkema

> 15-3-2020: Vreemd.

Vreemd

De zondagsbrief begint altijd met informatie over de dienst. Wie er voorganger is, wie er organist is, wie er leest, wie er koster is. Ik denk dat dit de eerste keer is, dat de zondagsbrief NIET met die informatie begint.

Zowel de landelijke kerk, als de provinciale kerk, als ook de Raad van Kerken de Bilt hebben geadviseerd om zo mogelijk de kerkdienst niet te laten doorgaan. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de kwetsbare mensen in de kerkdienst geen risico te laten lopen.

Ik vind het een vreemd idee, dat de kerk zondag niet open is. En dat er niet gebeden en gelezen wordt. Je kunt er voor kiezen om eens een keer niet naar de kerk te gaan. Of je gaat een keer niet naar de kerk, omdat je ziek bent. Maar dan gaan in ieder geval anderen wel naar de kerk. Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt (lied 248). Maar nu blijft de kerk dicht.

Het was snel overleggen (leve het internet!) met alle leden van de kerkenraad, maar we zijn eensluidend tot dit besluit gekomen. Het is -helaas- niet anders.

Een aantal andere (kerkelijke) activiteiten zijn ook al afgelast -of beter: verplaatst naar later. Zoals de gesprekskringbijbellezen in de veertigdagentijd (verplaatst naar de adventstijd).

Komende week heeft de kerkenraad iets meer tijd om na te denken over de komende tijd. Blijven de kerken dicht, of gaan de kerken weer open? Welke activiteiten laten we doorgaan en welke activiteiten schrappen we? 

Afgelopen donderdag (12 maart) heb ik met een aantal kwetsbare mensen (tot in het buitenland toe) app-contact gehadover hun situatie. Dat beviel mij goed. Om even wat berichtjes heen en weer te doen gaan.

Ik weet niet wat de ontwikkelingen de komende week zullen zijn, maar ik denk dat ik de komende week vooral ga gebruiken om vanuit huis te werken. Ik moet heel nodig aan de slag met de vieringen op witte donderdag -goede vrijdag -stille zaterdag -en pasen. Daar krijg ik mijn week wel vol mee. Maar als jij / u mij wilt bereiken: dat is altijd mogelijk via de telefoon en via de app: 06-12510037

Ik hoop vooral dat u begrip kunt hebben voor de maatregelen, die de kerkenraad en andere commissies hebben genomen om activiteiten niet door te laten gaan.

 

Groet, ds. René Alkema

 

Twee interessante artikels in dagblad Trouw

Nav. alles rondom het coronavirus, las ik twee interessante en belangwekkende artikelen in dagblad Trouw.

Ik las donderdag het artikel van het theologisch elftal, waarbij de ene theoloog -Alain Verheij- zich enorm focust op ziekte en geloof. Hij stelt dat ziekte je bij de waarde van het leven bepaalt. Maar waarin de andere theoloog -Matthias Smalbrugge- het -gelukkig!- allemaal breder trekt. Ook momenten van geluk kunnen je bepalen bij de wezenlijke vragen van het leven. Ik ben het met meer eens met Smalbrugge dan met Verheij.

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/het-rivm-heeft-de-plaats-van-god-ingenomen~bda98acb/  

En ik las vrijdag een artikel (column) van Patrick Jansen, waarin hij (het gedrag van) mensen verantwoordelijk houdt voor verspreiding van nog veel meer plagen en ziekten onder met name dieren, waar u waarschijnlijk helemaal niets van merkt…

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-hoogste-tijd-om-de-schaduwzijde-van-ongebreideld-gereis-en-gesleep-onder-ogen-te-zien~b4ce55f7/

 

Lezenswaardig, 

ds. René Alkema

 

Veelgestelde vragen

> Welke gevolgen heeft het corona-virus voor de gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading?

Al onze activiteiten zijn tot en met 5 april afgelast. We houden de situatie natuurlijk goed in de gaten en zullen onder andere via de website de informatie wanneer ndig bijwerken.

> Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb (pastoraal of diaconaal) of als er een begrafenis moet worden georganiseerd?

Neem als je vragen hebt contact op met onze predikant, ds. René Alkema.

Rene Alkema

Predikant
René Alkema

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:

Laatste update: 16 maart 2020
 
Onze activiteiten

Wekelijkse kerkdiensten
Elke zondagmorgen vinden er zowel in Maartensdijk als in Hollandsche Rading kerkdiensten plaats. In Maartensdijk begint de bijeenkomst om 09.30 uur, in Hollandsche Rading om 11.00 uur.

Maandelijkse Ontmoetingsdiensten
In het restaurant van Dijckstate in Maartensdijk vindt elke eerste vrijdag van de maand een Ontmoetingsdienst plaats. Aanvang 19.30 uur.

Middagdiensten
In de periode september tot en met maart (december niet) vindt elke laatste zondag van de maand een middagdienst plaats. Aanvang 17:00 uur.

Samen eten
Elke maand is er de mogelijkheid om in Maartensdijk en Hollandsche Rading aan te schuiven om samen te eten. Juist aan tafel vinden vaak de mooiste gesprekken plaats. Van harte welkom en eet smakelijk!

 


 

terug