René Alkema

Predikant
René Alkema


Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email: ds.renealkema@pknmaartensdijk.nl

Jan Grootendorst

Kerkelijk Werker
Jan Grootendorst


Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: j
angrootendorst@pknmaartensdijk.nl

Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057

Klik hier voor de huurmogelijkheden

Adventskapel

Adventskapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579

Dijckstate

Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-217300

Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad:
Vacant

Scriba kerkenraad:
Eric Kuyvenhoven

Spechtlaan 13 Maartensdijk
telefoonnummer 0346-211804,
email scriba@pknmaartensdijk.nl

College van Diakenen

College van kerkrentmeesters

Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau

Dhr. Wil Leeuwis
Prinsenlaan 11
3738 VE Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-211232
Email: ledenadministratie@pknmaartensdijk.nl
Lees meer 

Website en algemene vragen