Verhuurmogelijkheden

VERHUUR WEER BEPERKT MOGELIJK

Ons land gaat nog steeds gebukt onder de gevolgen van het coronavirus. De maatregelen die getroffen zijn raken de hele samenleving. Ook voor onze kerk betekent dit dat wij niet volledig op de gebruikelijke wijze ons kerkgebouw kunnen gebruiken. Gelukkig is het weer toegestaan zondagse erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten te organiseren in een 1,5 meter samenleving. Daarvoor is een protocol opgesteld, waarbij de voorschriften van het RIVM zijn opgenomen.

Sinds september is verhuur van onze zaal aan onze vaste gebruikers toegestaan binnen bepaalde vastgestelde kaders. De vaste gebruikers hebben een eigen protocol ingediend, waardoor gebruik van de zaal mogelijk is.

Het gebruik van onze ruimte is nog niet vanzelfsprekend en betreft maatwerk.  Overige aanvragen worden per aanvraag beoordeeld.  Neemt u daarom contact op met de agendabeheerders van onze kerk, de heer en mevrouw Van Voorst, bereikbaar via  bernavo@zonnet.nl of tel: 0346211391. U kunt uiteraard ook via het contactformulier naar de mogelijkheden vragen.

Verhuurmogelijkheden

Voor zover de zalen niet gereserveerd zijn voor eigen gebruik, bestaat er de mogelijkheid voor derden om ruimten in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en in de Kapel in Hollandsche Rading incidenteel of soms ook structureel te huren.
De Ontmoetingskerk beschikt over een ruime uitgifte keuken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige inrichting. De Ontmoetingsruimte is rolstoelgeschikt en beschikt ook over een volledig ingericht invalidetoilet.

Wanneer er kerkelijke activiteiten in het kerkgebouw plaatsvinden kan er verder geen activiteiten van derden plaatsvinden. Er vindt geen verhuur op zondag plaats en verhuur op zaterdag eindigt ruim voor 24.00 uur. Verdere informatie over huur, ook voor begrafenis en trouwerij vindt u terug bij “Algemene regels bij verhuur”.

Voor directe inlichtingen en prijzen kunt u bellen met het nummer van de kerk: 0346 212057. Dit nummer staat altijd doorgeschakeld naar de persoon die op dat moment de agenda beheert.
Informatie opvragen per e-mail kan ook: cvk@pknmaartensdijk.nl

Aanvraagformulier verhuur

Onderstaand formulier (.pdf) kunt u gebruiken bij het aanvragen van de verhuur(mogelijkheden) van de ontmoetingskerk.

Algemene regels bij verhuur

Bij de (ver)huur van het kerkgebouw is het verhuurreglement van toepassing. Het verhuurreglement kunt u hier nalezen:
terug