Informatie over de diensten.

De komende kerkdiensten in januari
De kerkenraad heeft besloten om in ieder geval de kerkdiensten in januari alleen online aan te bieden. Dat betekent dus dat je / u thuis de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingsdienst mee kunt vieren.
De Kapel blijft nog even helemaal gesloten.

Oecumenische viering in Maartenskerk op 30 januari
Het lijkt erop dat er wel mensen welkom zijn tijdens de oecumenische viering in de Maartenskerk. Volgende week leest u in de zondagsbrief hoe en bij wie u zich kunt “opgeven” om aanwezig te zijn.

Ontmoetingsdiensten in Dijckstate
Met de Ontmoetingsdiensten in Dijckstate wachten we de maand februari nog even af en hopen we begin maart weer een nieuw begin te maken.


Gebruiksplan 7.0   Gebruikplan kerkgebouw in coronatijd versie 7.0
 

Beleidsplan 2020-2024

De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).