OECUMENISCHE OPENLUCHTVIERING EERSTE PINKSTERDAG

Eindelijk is het dan weer zover! De driejaarlijkse oecumenische openluchtviering op het terrein voor het gemeentehuis in De Bilt. Er doen maar liefst tien kerken mee: de Adventkapel (Hollandse Rading), de Ontmoetingskerk en de Sint Maartenskerk (Maartensdijk), de Michael Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente, de Dorpskerk en de Oosterlichtkerk (de Bilt), de Woudkapel, de Centrumkerk en de onze Lieve Vrouwekerk (Bilthoven).
Burgemeester Potters verzorgt het openingswoord. De viering wordt muzikaal ondersteund door het Nederlands Brandweerorkest. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit de diverse kerken en er zijn solisten.
Heel belangrijk: iedereen is welkom: jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk!
Er zijn voldoende stoelen. Na afloop is er koffie, thee en sap, met een krentenbol.
U wordt vriendelijk verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen. Achter het gemeentehuis is beperkte parkeerruimte voor auto’s.
5 juni 2022, 10.30 uur, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.
(Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. Als dat nodig is, wordt dat vanaf zaterdagmiddag op de website van de kerk vermeld.)
 

Informatie over de diensten.

Weer naar de kerk.
U/jij bent weer welkom in de zondagse kerkdiensten!

De corona-check-app is niet noodzakelijk om de kerkdienst te kunnen bezoeken. We vertrouwen erop dat je / u thuis blijft bij klachten, die op corona zouden kunnen wijzen.
  • Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
  • 1,5 meter afstand is niet meer verplicht.
  • In de Ontmoetingskerk zijn de banken aan de rechterkant (bij binnenkomst in de kerk) om-en-om te gebruiken (aangegeven via de ondertussen bekende oranje vellen papier).
  • In de Ontmoetingskerk zijn de banken aan de linkerkant (bij binnenkomst in de kerk) alle toegankelijk.
  • De collecte gaat voorlopig nog via de blikken bij de uitgang / na de dienst.
  • Er wordt weer koffie geschonken.
  

Beleidsplan 2020-2024

De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).
Lees meer