Diaconie

In onze kerk wordt het diaconale werk, plaatselijk, in Nederland en in het buitenland, en de ondersteuning van het zendingswerk, in binnen en buitenland, gecoördineerd en behartigd door één groep. Tot dat doel is er de Werkgroep voor Diaconie en Zending.

Plaatselijk diaconaat
Dankzij de wettelijke voorzieningen is er in ons land een waardevol sociaal vangnet ontstaan, desondanks wordt de werkgroep aangesproken omdat er gaten in dit vangnet zijn. Er is sprake van achterstand of zelfs stille armoede. De werkgroep wil graag helpen met directe bijdragen of assistentie bij het vinden van wegen naar uitkomst.
Speciaal hiervoor is een diaken belast met de stille hulp. Iedereen die persoonlijke hulp nodig heeft kan zich tot deze diaken wenden. Dit geldt niet alleen voor leden van de eigen kerkgemeenschap.

Landelijk en Werelddiaconaat
Daarnaast wil de werkgroep de aandacht van de gemeenteleden voor deze problematiek stimuleren. De aandacht voor mensen die in de welvaartsmaatschappij weinig meetellen, mensen met een uitkering, daklozen en bijvoorbeeld vluchtelingen.
Deze taak heeft zij ook ten aanzien van de verre naasten in nood. De werkgroep haakt daarbij in op activiteiten van Kerk in Actie, activiteiten die moeten leiden tot meer bestaanszekerheid en toekomstperspectief van de betrokkenen, hun gezinnen en de gemeenschap waarin zij leven.

Deelname aan de eredienst
De diakenen hebben in de liturgie van de zondagse eredienst ook een taak. Zij collecteren, maar assisteren ook bij de viering van het Avondmaal. In samenwerking met de werkgroep Amnesty International schenken zij tevens iedere 2de zondag van de maand aandacht aan de voorbeeldbrieven van Amnesty.

terug