Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019 “Samen kerk zijn”

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het zomaar een gebouw waar je een kerkdienst bijwoont, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar je viert en rouwt, waar je rust zoekt of tot bezinning komt. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken, de plek waar je kunt ontmoeten. Ook voor het komende jaar willen we samen kerk zijn.  Een kerk zijn waar iedereen welkom is en waar we met elkaar én voor elkaar van betekenis kunnen zijn. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid van onze kerk een heilzame tegencultuur.

Maar net  als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.

Samen zijn we kerk
Onze kerk  biedt een plek voor de wekelijkse erediensten, waar gevierd en gerouwd kan worden. Maar samen zijn we ook kerk door Amnesty International en De Wereldwinkel onderdak te bieden. Een plek waar we mensen samen brengen door activiteiten te organiseren zoals de diaconale projecten, Samen Eten en de Rommelmarkt. Maar we brengen mensen ook samen voor de gespreksavonden, de jeugdclubs en filmavonden. Of gewoon een praatje maken tijdens de bezigheden van onze vele werkgroepen. Op deze waardevolle momenten zijn we samen kerk!

We bevelen de Actie Kerkbalans van harte bij u aan en we hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Aktie Kerkbalans
In de eerste maand van elk jaar vindt Aktie Kerkbalans plaats. Heeft u Aktie Kerkbalans gemist, omdat u na januari lid bent geworden van onze gemeente? Dan kunt u uw financiële bijdrage overmaken op NL 08 INGB 0000 102502 tnv Prot.Gem.Maartensdijk-Holl.Rading.
Wilt u niet alleen financieel uw steentje bijdragen, maar ook uw talent inzetten voor de kerk. Onze gemeente heeft verschillende werkgroepen waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of mail naar cvk@pknmaartensdijk.n

terug