Middagdiensten

Zes keer per jaar organiseren we middagdiensten. Deze vinden plaats op de laatste zondag van de maand aan het begin van het jaar (januari tot maart) en aan het eind van het jaar (september tot november).
 
De laagdrempelige middagdiensten zijn bedoeld voor iedereen die zoekt naar geestelijke vernieuwing en verdieping van hun relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De diensten richten zich op het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag.
 
De diensten worden georganiseerd in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk om 17:00 uur. In de dienst worden liederen gezongen onder leiding van een band of koor. We zingen een combinatie van oude liederen (Psalmen, Gezangen) die al jaren in de kerk te horen zijn, en nieuwe nummers van bijvoorbeeld Opwekking, Sela, Psalmen voor Nu, Taizé. Door te zingen aanbidden we God en worden we gesterkt door Hem. Je mag meezingen, of stil zijn, staan of zitten.
 
Middagdiensten worden ingevuld door verschillende voorgangers (dominee, sprekers, theater, musical). Op deze manier is de middagdienst nooit hetzelfde. Wat wel hetzelfde is, is dat we uit de Bijbel lezen en worden uitgedaagd om na te denken wat het christelijke geloof voor ons betekent in het dagelijks leven.
 
Wanneer de dienst tussen 18.00 – 18.30 is afgelopen wordt brood en soep aangeboden. Door samen te eten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, door te praten over de dienst en elkaar beter te leren kennen.
terug