Avondmaal

In onze kerk(en) wordt zeven keer per jaar avondmaal gevierd. Zoals Jezus het ons opdroeg: Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Dit avondmaal vieren we meestal op de derde zondag van een maand. Maar we vieren ook avondmaal op witte donderdag en op de zogenaamde Emmauszondag (de zondag na Pasen). In onze kerk wordt iedereen die aanwezig is in de dienst uitgenodigd om het avondmaal mee te vieren. Dat kunnen volwassenen zijn, maar ook kinderen. Dat kunnen vaste bezoekers zijn, maar ook gasten. Iedereen is welkom aan het avondmaal. In de liturgie van het avondmaal is een actieve rol voor de diakenen weggelegd. Zij brengen brood en beker naar binnen en dekken de tafel. We vieren de liturgie van het avondmaal aanvankelijk op onze zitplaats in de banken, en staan daarna op en maken een kring in de kerk om in de kring brood en beker te ontvangen en door te geven. Ieder ontvangt brood en beker telkens van zijn of haar buurman of buurvrouw in de kring. Er wordt wit brood rondgedeeld en er wordt druivensap geschonken. Sinds een aantal jaren is er de keuze om uit de grote gemeenschappelijke avondmaalsbeker te drinken of uit een klein persoonlijk bekertje. Na afloop blijven we in de kring staan om tenslotte nog een lied te zingen en de zegen te ontvangen.

Avondmaalset