Collectebonnen

Voor de collecten die gehouden worden tijdens de eredienst kunt u gebruik maken van collectebonnen.

Waarom voor u?
Collectebonnen worden gebruikt enerzijds om fiscale redenen (afschrift is bewijs bij uw belastingaangifte onder de noemer Giften)  en anderzijds om dat het niet altijd meevalt om over (voldoende) kleingeld te beschikken.

Waarom voor ons?
Hoe minder kleingeld er wekelijks tijdens de collecte wordt opgehaald, hoe minder contant geld in kas en minder stortingskosten.
Het gebruik van collectebonnen brengt een stukje gemak, kostenbesparing en veiligheid voor iedereen met zich mee!

Wanneer gebruiken?
Collectebonnen zijn bestemd als giften, niet als betaling. Dus deze kunnen gebruikt worden voor de collecten tijdens de diensten in de Ontmoetingskerk en Adventskapel.

Hoe werkt het?
De collectebonnen zitten op vellen t.w.v.  € 20,00 euro. Hierbij is een onderscheidt gemaakt in bonnen van 0,50 eurocent en 1,50 euro.

Hoe te bestellen?
Door het overmaken van minimaal € 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77INGB 0000242 880  t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v.
uw adres. U ontvangt de bonnen dan zo spoedig mogelijk thuis.

terug