contact en gebouwen

Adressen kerkgebouwen
 

 
Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057
Klik hier voor de huurmogelijkheden
Adventskapel
 
Adventskapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579
 
Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-217300
 
     
Kerkelijk Werker & Predikant
 
Jan Grootendorst
 

Kerkelijk Werker
Jan Grootendorst

Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: jan@pknmaartensdijk.nl

 
Rene Alkema

Predikant
René Alkema

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email: rene@pknmaartensdijk.nl
     
Kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters
 
Kerkenraad Voorzitter kerkenraad:
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290


Scriba kerkenraad:
Eric  Kuyvenhoven
Spechtlaan 13 Maartensdijk telefoonnummer 0346-211804, email scriba@pknmaartensdijk.nl
 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente
College van Diakenen
 
diaconie@pknmaartensdijk.nl Lees meer over de diaconie.
 
College van kerkrentmeesters cvk@pknmaartensdijk.nl Lees meer over het college van kerkrentmeesters.
     
Ledenadministratie, algemene vragen & website
 
Ledenadministratie/ 
Kerkelijk Bureau
Dhr. Wil Leeuwis
Prinsenlaan 11
3738 VE Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-211232
Email: ledenadministratie@pknmaartensdijk.nl

Wijzigingen betreffende uw persoonlijke gegevens, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing etc. kunt u doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Bij voorkeur schriftelijk aan het hierboven vermelde (e-mail)adres.

Belangrijk!
Bij verhuizing wordt u -in de regel- automatisch door de landelijke ledenregistratie naar de gemeente overgeschreven waar u gaat wonen. U moet dus zelf in de gaten houden of u in een andere kerkelijke gemeente terecht komt. Wilt u toch bij uw 'oude' gemeente blijven horen, dan moet u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van uw nieuwe gemeente en een verzoek tot overschrijving doen.
 

Website en algemene vragen

info@pknmaartensdijk.nl

 
terug