Jeugd en Jongeren

Binnen onze gemeente bestaat bijzondere aandacht voor de jeugd en jongeren. Voor hen worden bijzondere activiteiten georganiseerd.

Oppas Ontmoetingskerk Maartensdijk
Tot nadere berichtgeving is er geen oppas in de Ontmoetingskerk

Kindernevendienst Ontmoetingskerk Maartensdijk
Voor de kinderen is er tijdens de eredienst Kindernevendienst. Dit is er voor kinderen van vier tot 12 jaar. De kinderen maken spelenderwijs en op hun eigen niveau kennis met wie God voor hen en ons is.
We laten ze vertrouwd raken met verhalen uit de bijbel met materiaal dat de methode Kind op Zondag ons biedt. De vertelling en het gesprek staan centraal, maar daarnaast is er ook tijd voor een knutselwerkje,
tekening of spelletje. In de periode rond Kerst en Pasen wordt er een project gevolgd.


Kinderleerhuis
Voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool is er een Kinderleerhuis. Er zijn voor elke groep per jaar een aantal bijeenkomsten. Er wordt dan gesproken, gelezen en geknutseld over een bepaald thema. Thema´s als de bijbel, de kerk, het avondmaal en de doop komen dan aan de orde. Elke bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Het Kinderleerhuis is in principe op de woensdagmiddag en wordt gegeven door de predikant en een vrijwilliger.

Jeugdclub
Er is een Jeugdclub voor jongeren die de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs volgen. Deze club komt eenmaal per veertien dagen op vrijdagavond bij elkaar in de jeugdruimte bij de Adventkapel in Hollandsche Rading.
Doel van de Jeugdclub is de onderlinge saamhorigheid onder jeugd van onze gemeente te versterken en aandacht te besteden aan maatschappelijke onderwerpen en het geloof.
Naast deze jeugdclubavonden vinden er soms ook activiteiten op andere tijden plaats.

Toppers van Geloven
Met jongeren van 16 jaar en ouder komen een eenmaal per maand op zondagavond samen om te praten over geloven. We gebruiken de methode Toppers van Geloven waarmee landelijk binnen PKN gemeenten veel wordt gewerkt. De avonden zijn gevuld met ( creatief ) gesprek en ontmoeting.
 

 

terug