Nieuwsbrief 10 april 2020
Ds. René Alkema
rene@pknmaartensdijk.nl
Kerk-zijn in tijden van corona: nieuwsbrief 20 april 2020

Het is alweer week zoveel van de lock down-periode. Misschien begint het al een beetje te wennen. Afstand houden, dicht bij huis blijven, thuis blijven… Hoelang zal dat nog blijven gelden?
Ik moest zelf enorm aan het idee wennen, dat we niet meer in de kerk samen kunnen komen. En ik moest ook even bedenken wat ik als predikant nog wel kan doen.
Ik probeer op andere manieren contacten te (onder)houden (zie kopje contact). Ik ben blij met onze kerkuitzendingen (zie kopje uitzendingen kerkdiensten). Ik probeer nieuwe initiatieven te ontwikkelen (zie kopje facebook). Ik denk na hoe je als kerk zichtbaar blijft (zie kopje spandoek).
Ik dacht dat ik misschien wel wat theologieboeken zou kunnen gaan lezen. Maar daar ben ik zelfs nog niet aan toegekomen. Het is al met al toch nog druk genoeg.
Ik waardeer de creativiteit en inzet van de mensen enorm (zie kopje paasgroet). Ik hoop dat we dat verder kunnen ontwikkelen en vooral ook: vast kunnen houden -nu en na de corona. Want kerk-zijn ben je met z’n allen.  
 
Paasgroet
Als het goed is, hebt u een (mooie!) paasgroet van de kerk door de bus gekregen. Els en Wil Leeuwis hebben zich daar met veel liefde voor ingezet. Maar ook andere mensen hebben erover nagedacht en meegeholpen met het bezorgen. Iedereen hartelijk dank!

Spandoek
Als u langs de Ontmoetingskerk rijdt, moet u eens naar het spandoek kijken, dat daar is opgehangen voor alle dorpsbewoners en andere passanten: pas goed op jezelf -pas goed op elkaar.
 
Initiatieven
Als u zelf een idee hebt om iets te doen “namens de kerk”, is dat idee van harte welkom. Wel willen we enige structuur en samenhang in die ideeën houden. Dus meld zo’n initiatief eerst even aan de kerkenraad. 
 
Paaskaarsen
In de paasviering in de Ontmoetingskerk (via internet) is / wordt de nieuwe paaskaars aangestoken. De paaskaars voor de Kapel blijft (helaas) nog even ongebruikt. Als we straks weer bij elkaar mogen komen, zullen we in de Kapel de nieuwe paaskaars alsnog met enige aandacht aansteken. Op de site van boca-kaarsen kunt u de afbeelding die op de kaarsen staan, bekijken. In de Ontmoetingskerk hebben we voor de regenboog gekozen. In de Kapel voor de duif die uit een hand opvliegt.  https://www.bocashop.nl/paaskaarsen-2020.html

Facebook
Al een paar weken geleden alweer zijn we op de facebook-pagina van de kerk de rubriek “verbinding zoeken” begonnen.
We introduceerden de rubriek zo: “In een tijd, waarin we moeilijk “in het echt” elkaar kunnen ontmoeten, zijn misschien velen van ons blij met berichten op social media. Laten we mensen met elkaar verbinden door te schrijven over wat je troost en hoop geeft. Wat houdt jouw op de been in deze onzekere tijd. Stuur jouw bijdrage naar cvk@pknmaartensdijk.nl
cvk@pknmaartendijk.nl.”
(Jo)uw bijdrage komt dan op de facebookpagina.
 
Uitzendingen kerkdiensten
We zijn sinds palmzondag online. Met heel veel dank aan Willem du Mortier, die opneemt, knipt en plakt, en op youtube zet.
Het is vreemd om in een (bijna) lege kerkzaal een viering op te nemen. Het is mooi dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn.
https://youtu.be/ztxnmnOQ87s

Digitaal voorbedenboek 
Ik wil (jo)u opmerkzaam maken op ons digitale voorbedenboek. U kunt elke week via de mail doorgeven voor wie of voor wat u voorbeden wilt aanvragen. Graag opsturen vóór (telkens) donderdagmiddag 16.00 uur aan rene@pknmaartensdijk.nl
 
Contact
Er wordt deze tijd veel gebeld, geappt, gemaild, etc. Op die manier kun je gelukkig nog wel contact met elkaar houden. De predikant en de kerkelijk ouderenwerker doen daar hard aan mee.
Maar u kunt -als u wilt- ook zelf contact met de predikant en de kerkelijk werker opnemen. Op de paasgroetenkaart staan niet voor niets hun contactgegevens.

Tot slot
Hoe dan ook… goede paasdagen gewenst!
ds. René Alkema
 
 
terug