Nieuwsbrief 18 april 2020

Pasen

Nog even terugkijken op pasen: -de paasgroet -de viering en de paaskaarsen.
 

De paasgroet

Ik heb diverse positieve reacties op de paasgroet gehad, die Wil en Els Leeuwis verzorgd hebben. Van allerlei mensen: mensen die vaak in de kerk komen, mensen die soms in de kerk komen -mensen die op een andere manier deze groet gekregen hebben. Iemand schreef: "de kaars hebben we eerste Paasdag laten branden tot het einde. We houden van kaarsjes branden! Ook thuis. Dat komt uit de katholieke traditie van mijn man. Je aandacht gaat dan vanzelf, zolang de kaars brandt, naar degene voor wie je de kaars brandt". 

De viering

Ook op de viering(en) komen positieve reacties binnen. Mensen vinden het mooi om de eigen kerk weer te zien -de mensen, die deelnemen te zien -en bemoedigd te worden in deze tijd. Iemand schrijft: En toch, en toch werd het Pasen. Ik heb de dienst gevolgd op de iPad. Wat fijn dat dit mogelijk is. Van mijn lange leven ben ik alle jaren, zover ik mij kan herinneren, met Pasen altijd in de kerk geweest. Hoogtijdagen, lofliederen zingen. Daar juicht een toon! Prachtig. Dank.
Grote dank gaat uit naar het gemeentelid die de vieringen opneemt -knipt en plakt en dan op internet zet.  

De paaskaarsen

We hebben met Pasen de nieuwe paaskaars van de Ontmoetingskerk aangestoken. Die ziet er dit jaar anders uit dan de paaskaars van de Kapel.  
 

Vieringen op het internet

Het beste kun je het internetadres intypen dat op de paasgroet staat. Je krijgt dan een overzicht van alle vieringen van onze kerk: https://tinyurl.com/t2sk5y9
 

Viering op zondag 19 april

Ook zondag is er weer een viering, waarin het verhaal van de Emmaüsgangers centraal staat. Deze keer zijn er geen zangers. We hebben afgesproken dat we om de andere week gebruik maken van zangers. 

Digitaal voorbedenboek 

Ik wil (jo)u opmerkzaam maken op ons digitale voorbedenboek. U kunt elke week via de mail doorgeven voor wie of voor wat u voorbeden wilt aanvragen. Graag opsturen vóór donderdagmiddag 16.00 uur aan: rene@pknmaartensdijk.nl 

Bericht van overlijden

Op donderdag 17 april is -na een ziekenhuisopname van tien dagen- Willem (Wim) van ’t Land overleden (Julianalaan 37, 3738 VA). Hij werd 87 jaar. Vanwege alle corona-maatregelen zal de afscheidsdienst en de begrafenis in kleine familiekring plaatsvinden. We hebben in de online-viering er aandacht voor.
 

Contact

Er wordt deze tijd veel gebeld, geappt, gemaild, etc. Op die manier kun je gelukkig nog wel contact met elkaar houden. De predikant en de kerkelijk ouderenwerker doen daar hard aan mee. Maar u kunt -als u wilt- ook zelf contact met de predikant en de kerkelijk werker opnemen. Op de paasgroetenkaart staan niet voor niets hun contactgegevens.

Hartelijke groet, ds. René Alkema
 

Zangers gezocht....

Pasen. Niet samen naar de kerk om het feest te vieren en samen mooie liederen te zingen. Dat was wel jammer. Maar.....de kerk komt naar je toe in deze tijd! Je kunt de hele zondag afstemmen op een vooraf opgenomen dienst vanuit de Ontmoetingskerk, elke week. Op Pasen vervingen 3 leden van de cantorij de gemeentezang en dat gaat vaker gebeuren.
Het plan is: Eenmaal per twee weken. Het zou fijn zijn als er meer mensen af en toe die kleine gemeente zouden willen vormen,als we dat mèt elkaar zouden kunnen doen. Daarom deze oproep: Doe mee en geef je op. Je hoeft er geen koorervaring voor te hebben, dat hebben de meeste bezoekers van de normale zondagse dienst ook niet. Er zijn 3 zangers per keer nodig, de dienst wordt opgenomen op donderdagavond vanaf half acht. De eerstvolgende keer is dat dus 23 april. Niet onaangekondigd komen want het aantal personen moet beperkt blijven en er komen nog meer zondagen.
Opgeven graag bij info@pknmaartensdijk.nl
 

Wekelijkse collecte - "Samen voor de Voedselbank"

De diaconie heeft besloten dat er tijdens de corona periode, in ieder geval gedurende de maanden april en mei, aandacht wordt besteed aan de Voedselbank. De collecte vermeld in de wekelijkse online zondagsviering is dan ook bestemd voor de Voedselbank. Hieronder een korte toelichting:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.
Voedselbank de Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente de Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks meer dan 125 huishoudens/gezinnen met voedselhulp. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen. Het gaat er dan om dat men, na aftrek van de vaste lasten als licht, gas, water, huur, vervoer, belasting en aflossing van schulden, te weinig overhoudt om voedsel en kleding te kopen.
We hebben als doel om mensen die in een ernstige financiële situatie verkeren aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te gaan.
Maak uw gift over naar de diaconie: NL24 INGB 0000 351019 ovv Voedselbank. 
Tot op heden is er al 621 Euro overgemaakt naar de diaconie ten behoeve van de Voedselbank. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
terug