Kerk-zijn in tijden van het coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. Alle activiteiten tot en met juni zijn afgelast. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid, het RIVM, de GGD en de PKN. We hopen op 5 juli weer (mondjesmaat) te starten met fysieke kerkdiensten.

Wel houden wij internet-kerkdiensten en kunt u zich inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief. Op deze pagina leest u alles over onze activiteiten tijdens de corona-crisis.
 

Nieuwsbrieven ontvangen?

Tijdens de corona-tijd houden we elkaar op de hoogte (onder andere) door digitale nieuwsbrieven. Stuur een email naar nieuwsbrief@pknmaartensdijk.nl om je in te schrijven en geef uw keuze aan tussen

1. Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres gedurende de periode waarin de coronarestricties van toepassing zijn voor kerkelijke doeleinden.
2. Of: Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres gedurende de periode waarin de coronarestricties van toepassing zijn en ook daarna voor kerkelijke doeleinden, uiterlijk tot 1 April 2021.

Teruglezen?

De geannonimiseerde versie van de nieuwsbrief komt ook op de website:

 


Veelgestelde vragen

 
> Welke gevolgen heeft het corona-virus voor de gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading?

Al onze activiteiten zijn tot en met mei afgelast. We houden de situatie natuurlijk goed in de gaten en zullen onder andere via de website de informatie wanneer ndig bijwerken.

 
> Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb (pastoraal of diaconaal) of als er een begrafenis moet worden georganiseerd? Neem als je vragen hebt contact op met onze predikant, ds. René Alkema.
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email: rene@pknmaartensdijk.nl
 

Internet-kerkdiensten

 

Meest recente online kerkdienst

De laatst gehouden online kerkdienst verschijnt hieronder op de website. Wilt u meer diensten terugkijken? Laat dat dan weten via youtube@pknmaartensdijk.nl.
 
 

Collecte

In de maanden april en mei hebben we 1 collecte gedaan voor de Voedselbank de Bilt. Het totale bedrag dat we hebben kunnen overmaken naar de Voedselbank De Bilt is € 1.983.

De komende maand willen we graag 2 collectes bij u onder de aandachtbrengen: collecte ten behoeve van kerk en collecte ten behoeve van noodhulp corona van kerk in actie. 
Maak uw gift over naar:
Collecte voor de kerk: NL08 INGB 0000 102 502 ovv “Collecte t.b.v. kerk”
Collecte voor de diaconie - Noodhulp corona: NL24 INGB 0000 351019 ovv “Corona”

Liturgiën

De liturgiën van de internet-kerkdiensten kunt u hieronder downloaden:
7-6-2020 - kerkdienst, voorganger: ds. René Alkema, liturgie: download als word
31-5-2020 - kerkdienst, voorganger: ds. René Alkema, liturgie: download als word
22-5-2020 - kerkdienst, voorganger: ds. René Alkema, liturgie: download als word
10-5-2020 - kerkdienst, voorganger: ds. René Alkema, liturgie: download als word
3-5-2020 - kerkdienst, voorganger: ds. René Alkema, liturgie: download als word
26-4-2020 - kerkdienst, Voorganger: dhr. Jan Grootendorst, Liturgie: download als .pdf
19-4-2020 - kerkdienst, Voorganger: Ds. Rene Alkema, Liturgie: download als word-bestand
12-4-2020 - Pasen, Voorganger: Ds. Rene Alkema, Liturgie: download als word-bestand
12-4-2020 - Palm-pasen, Voorganger: Ds. Rene Alkema, Liturgie: op te vragen via rene@pknmaartensdijk.nl
 

Gedachten bij de tijd: ds. René Alkema

  > Mei-2020: om te beginnnen: aanwezigheid en nabijheid
> april-2020: Pasen in tijd van corona PASEN IN TIJD VAN CORONA

“Maria...”, “Rabboeni...” Johannes 20 vers 16


Ik had me al bedacht, dat ik dit jaar het paas-evangelie uit Johannes zou gaan lezen in de kerk. Wel met het bange vermoeden en voorbehoud, dat we dit jaar in de kerk Pasen wel eens noodgedwongen zouden moeten overslaan.

Helaas is dat bange vermoeden waarheid geworden. Hopelijk kunnen we toch via een videoverbinding een kerkdienst aanbieden (zie hierboven).


Ik vind sowieso het paasevangelie uit Johannes het mooiste paasevangelie. En wel door die ontmoeting tussen Jezus en Maria. Met die prachtige zin van Jezus -al is het maar één woord: Maria.

Ik denk dat nergens in de Bijbel iemand zo aandachtig bij haar naam genoemd is als hier Maria. En ik vermoed dat niemand in de Bijbel zo intens gekend is als hier Maria. (Ik moet bij dit verhaal ook altijd denken aan het liedje Maria uit de West Side Story van Leonard Bernstein en Stephen Sondheim: Maria... the most beautiful sound I ever heard... Maria... All the beautiful sounds of the world in a single word). ...

Maria zal een moment alleen hebben willen zijn. Met haar zorgen. Met haar vragen. Met haar verdriet. Ze zal even geen mensen om haar heen gehad willen hebben. En daarom is ze alleen op pad gegaan naar het graf van Jezus.

Dat lijkt me een herkenbare reactie. Het is mooi om mensen om je heen te hebben als je verdrietig bent. Maar het is ook goed om af en toe alleen te zijn met je verdriet. Dat je af en toe je verdriet niet hoeft te delen.

Maar nu -Pasen 2020- lees ik de tekst ook nog anders. Wij zijn gewoon om Pasen met z’n allen te vieren. Op paasmorgen zit de kerk altijd zelfs aanmerkelijk voller dan op andere, gewonezondagen. Dat zal dit jaar dus noodgedwongen anders zijn. Door alle maatregelen die genomen zijn om het corona-virus niet te veel kans te geven.

En dan lees ik over Maria. Voor de duidelijkheid: Maria van Magdala. De vrouw die in het Johannes-evangelie zo’n speciale band heeft met Jezus. Net als bijvoorbeeld de enigszins mysterieuze andere leerling, van wie Jezus veel hield een speciale band heeft met Jezus. En dan lees ik dat Maria alleen is.

We moeten ons allemaal aanpassen in deze tijd. Sociale onthouding wordt (nu al) het woord van het jaar. Dat is voor ons allemaal wennen. Dat je in deze tijd niet even bij iemand anders op bezoek gaat. Dat je in deze tijd misschien wel vaak alleen bent.

Maar zelfs alleen -in je eentje kun je Pasen vieren. Maria die alleen -in haar eentje in de graftuin is. En daar Jezus ontmoet. En daar Pasen beleeft. ...

Het wordt een andere Pasen dan andere jaren. Anders dan we gewend zijn. Minder massaal dan we gewend zijn. Minder opsmuk dan we gewend zijn. Maar misschien biedt dat ook wel de kans om dit jaar meer dan ooit na te denken wat Pasen voor mij -voor jezelf betekent. Zoals toen op die eerste paasmorgen -toen Maria de opgestane Jezus ontmoette: “Maria...”, “Rabboeni...” Het wordt hoe dan ook Pasen...

ds. René Alkema
> april-2020: Kerk-zijn in tijden van corona KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA

Wat een enorme impact heeft het Corona-virus op ons leven! Alles lijkt stil gevallen. We hebben daar als kerk ook mee te maken: bijeenkomsten zijn afgelast -bezoekwerk is moeilijk geworden -zelfs de kerkdiensten kunnen geen doorgang vinden.
Ik begrijp de maatregelen van de overheid. Ze zijn weliswaar rigoureus. Maar ze zijn er om erger te voorkomen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het niet anders kan.
Maar ik vind het wel moeilijk om op deze manier kerk te zijn. Juist in deze tijden van sociale onthouding ontdek ik hoe waardevol het is om elkaar in levenden lijve te ontmoeten -elkaar te zien -elkaar te spreken.
We (de kerkenraad -maar denk gerust mee!) zijn in ieder geval druk bezig om toch een wekelijks bezinningsmoment aan te kunnen bieden via internet. We denken daarbij aan een beeld-en-geluid-opname in de kerk met in ieder geval bijbellezing en gebed en wat troostrijke woorden.
Het zou mooi zijn als we het voor elkaar krijgen om daar op Paasmorgen vanuit de Ontmoetingskerk mee te beginnen. Want Pasen is natuurlijk het feest van de kerk. De dag van de opstanding. De dag waarop het nieuwe leven begint.
Zo’n crisis biedt -hoe vreemd misschien ook- ook kansen. Om na te denken hoe je op een andere manier kerk kunt zijn. Er wordt al een boodschappenservice aangeboden. Er wordt al nagedacht over telefonisch pastoraat (u kunt altijd bellen naar mij (ds. René Alkema) of naar kerkelijk ouderenwerker Jan Grootendorst of naar iemand anders van de kerkenraad). Er worden op woensdagavond klokken geluid (Met deze “klokken van hoop en troost” kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.) De kindernevendienst gaat digitaal materiaal voor de kinderen aanbieden. Op de facebook-pagina van de kerkkunt u zelf aangeven wat u door deze tijd heen helpt: een tekst -een lied -een bezigheid, etc.
En wie weet -hopelijk wordt het rijtje aan initiatieven nog langer en groter de komende tijd. Uw bijdrage is van harte welkom!
Laat het weten aan mij -of aan iemand van de kerkenraad. Zodat we -ondanks de afstand die we tot elkaar moeten houden- nabijheid ervaren. Nabijheid van elkaar. En nabijheid van God.
> april-2020: Pas goed op jezelf & Stilte en Rust. PAS GOED OP JEZELF

In dagblad Trouw stond een mooie ingezonden brief over de corona-crisis. De redactie gaf de brief als titel (en samenvatting) mee: crisis: denk eerst aan jezelf, dat helpt anderen. De briefschrijver stelt dat hij -en misschien wel de meeste mensen- is opgevoed met het idee anderen te moeten helpen. Maar als hij een keer in het vliegtuig stapt en luistert naar de veiligheidsinstructies, verbaast hij zich erover dat je eerst aan jezelf moet denken: in geval van nood eerst het zuurstofmasker bij jezelf opdoen. Hij vindt dat eerst maar vreemd. Dat past toch niet bij hem? Maar hij komt er zeker in deze tijd van het corona-virus achter, dat je de ander vooral helpt door te voelen wat jezelf nodig hebt.
Dus, lieve mensen, PAS GOED OP JEZELF! En denk daarna (ook) aan de anderen. In die volgorde hebben we het virus (hopelijk) sneller onder controle

STILTE EN RUST

Ik houd van stilte en rust. Ik heb wel eens verteld dat ik liever op de Stulp (achter Lage Vuursche) wandel, dan winkel in Hoog Catharijne. Ik houd van stilte en rust. Die probeer ik ook te vinden in de kerk. Het beste lukt mij dat in onze eigen kerken bij de vespers in de advent en veertigdagentijd. Op vakantie in het buitenland wandel ik regelmatig zo’n verstild kerkje in een kleine plaats binnen. En ervaar daar de stilte en de rust.
Maar hoeveel ik ook van stilte en rust houd, nu zou ik graag toch wat meer leven en rumoer om mij heen willen hebben. Het leven van alledag. Het leven van niet eens zo lang geleden. En dat ik dan zelf de rust en de stilte opzoek.
 
> 19-3-2020: Bidden als manier om nabij te zijn in deze afstandelijke tijden.

Het is vreemd, dat we -op zondag en doordeweeks- als kerkgemeenschap niet bij elkaar kunnen komen. Juist als de tijden moeilijk en onzeker zijn, zou je graag bij elkaar willen komen. Om naar elkaar te vragen (hoe gaat het met jou?), om met elkaar te bidden (God, help ons door deze tijden heen), om elkaar te bemoedigen (het ga je goed!).

 

Het bijbelverhaal dat deze week in mijn hoofd (blijft) zit(ten), is het verhaal van de tien melaatsen. Dat woord melaats wordt overigens tegenwoordig bijna niet meer gebruikt. Maar mij maakt het niet zoveel uit, hoe je het wilt noemen: melaatsheid -huidvraat -lepra. 

 

Mij gaat het vooral om de afstand die de melaatse mannen in het bijbelverhaal moeten houden tot andere gezonde mensen. Dat was zo afgesproken: melaatse mensen moeten afstand houden tot andere mensen. 

 

En vanwege dat afstand houden moet ik telkens aan dit bijbelverhaal denken. Want wij worden in deze onzekere tijden ook geacht afstand te houden van andere mensen. Misschien ben ik helemaal niet ziek -en misschien is wie ik tegenkom ook helemaal niet ziek. Maar wij behoren afstand te houden tegenover anderen.

 

We kunnen elkaar niet meer ontmoeten.

 

 

Deze week bij de bakker sloot ik -buiten- aan in een rij, waar de mensen op anderhalve meter afstand van elkaar stonden. Om elkaar vooral niet te besmetten. 

 

En de postbode kwam een pakketje afleveren, en bleef -na aangebeld te hebben- op nog grotere afstand dan die anderhalve meter staan.  

 

Het praat wat lastiger met elkaar als je bewust wat (lijfelijke) ruimte tussen elkaar schept. Ik denk dat je normaal gesproken heel vaak wat afstand houdt tot elkaar. Maar dat je dat tot nu toe nooit hinderde. 

 

 

Het bijbelverhaal blijft niet bij dat afstand houden steken. Het bijbelverhaal gaat verder.

 

Want het bijbelverhaal is uiteindelijk niet alleen een verhaal van afstand. Het is ook een verhaal van nabijheid. Als die tien melaatsen roepen tot Jezus. Of eigenlijk: als ze bidden tot Jezus: (kyrie) eleison -heer help ons. En als Jezus luistert naar die roep -dat gebed.

 

Als je lijfelijk afstand moet houden tot iemand anders, heb je altijd nog de mogelijkheid om dichtbij iemand anders te komen door te bidden. Te bidden voor hem -voor haar -voor ons allen. Te bidden om hoop -om troost -om bemoediging. 

 

Heer, help ons…

 

Bidden als manier om nabij te zijn in deze afstandelijketijden..

 

 

Ik weet het. Het bijbelverhaal gaat nog verder. Maar dat komt dan wel een keer als we weer gewoon naar de kerk kunnen gaan. Voor nu wens ik u en jou het allerbeste. Doe voorzichtig! Denk aan uw gezondheid!

 

Groet,

Ds. René Alkema

> 15-3-2020: Vreemd.

Vreemd

De zondagsbrief begint altijd met informatie over de dienst. Wie er voorganger is, wie er organist is, wie er leest, wie er koster is. Ik denk dat dit de eerste keer is, dat de zondagsbrief NIET met die informatie begint.

Zowel de landelijke kerk, als de provinciale kerk, als ook de Raad van Kerken de Bilt hebben geadviseerd om zo mogelijk de kerkdienst niet te laten doorgaan. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de kwetsbare mensen in de kerkdienst geen risico te laten lopen.

Ik vind het een vreemd idee, dat de kerk zondag niet open is. En dat er niet gebeden en gelezen wordt. Je kunt er voor kiezen om eens een keer niet naar de kerk te gaan. Of je gaat een keer niet naar de kerk, omdat je ziek bent. Maar dan gaan in ieder geval anderen wel naar de kerk. Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt (lied 248). Maar nu blijft de kerk dicht.

Het was snel overleggen (leve het internet!) met alle leden van de kerkenraad, maar we zijn eensluidend tot dit besluit gekomen. Het is -helaas- niet anders.

Een aantal andere (kerkelijke) activiteiten zijn ook al afgelast -of beter: verplaatst naar later. Zoals de gesprekskringbijbellezen in de veertigdagentijd (verplaatst naar de adventstijd).

Komende week heeft de kerkenraad iets meer tijd om na te denken over de komende tijd. Blijven de kerken dicht, of gaan de kerken weer open? Welke activiteiten laten we doorgaan en welke activiteiten schrappen we? 

Afgelopen donderdag (12 maart) heb ik met een aantal kwetsbare mensen (tot in het buitenland toe) app-contact gehadover hun situatie. Dat beviel mij goed. Om even wat berichtjes heen en weer te doen gaan.

Ik weet niet wat de ontwikkelingen de komende week zullen zijn, maar ik denk dat ik de komende week vooral ga gebruiken om vanuit huis te werken. Ik moet heel nodig aan de slag met de vieringen op witte donderdag -goede vrijdag -stille zaterdag -en pasen. Daar krijg ik mijn week wel vol mee. Maar als jij / u mij wilt bereiken: dat is altijd mogelijk via de telefoon en via de app: 06-12510037

Ik hoop vooral dat u begrip kunt hebben voor de maatregelen, die de kerkenraad en andere commissies hebben genomen om activiteiten niet door te laten gaan.

 

Groet, ds. René Alkema

 

Twee interessante artikels in dagblad Trouw

Nav. alles rondom het coronavirus, las ik twee interessante en belangwekkende artikelen in dagblad Trouw.

Ik las donderdag het artikel van het theologisch elftal, waarbij de ene theoloog -Alain Verheij- zich enorm focust op ziekte en geloof. Hij stelt dat ziekte je bij de waarde van het leven bepaalt. Maar waarin de andere theoloog -Matthias Smalbrugge- het -gelukkig!- allemaal breder trekt. Ook momenten van geluk kunnen je bepalen bij de wezenlijke vragen van het leven. Ik ben het met meer eens met Smalbrugge dan met Verheij.

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/het-rivm-heeft-de-plaats-van-god-ingenomen~bda98acb/  

En ik las vrijdag een artikel (column) van Patrick Jansen, waarin hij (het gedrag van) mensen verantwoordelijk houdt voor verspreiding van nog veel meer plagen en ziekten onder met name dieren, waar u waarschijnlijk helemaal niets van merkt…

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-hoogste-tijd-om-de-schaduwzijde-van-ongebreideld-gereis-en-gesleep-onder-ogen-te-zien~b4ce55f7/

 

Lezenswaardig, 

ds. René Alkema

terug